VNITROBLOK - NEDEJME SE

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

DOKUMENTY

Zmiňované dokumenty a soubory ke stažení:

Územní plán MB - předmětný vnitroblok

O tento pozemek se již jednou s MMB jednalo a úpravy  (natož parkoviště) nebyly doporučeny:

Vyjádření Útvaru hlavního archtekta ohledně prodeje parcely č. 3630 v roce 2003

Ostatní dokumenty:

ROZHODNUTÍ O ZAMÍTNUTÍ ŹÁDOSTI ÚOHS O ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA  PARKOVIŠTĚ II ÚOHS NA PARCELE č. 3630
Hluková studie a
Znalecký posudek pro Stanovení imisní zátěže v důsledku provozu plánovaného parkoviště osobních automobilů
Dopis novému řediteli hospodářské správy ÚOHS Jiřímu Dobešovi
.
Odpověď 1. náměstka ÚOHS, JUDr Broma, na zaslané dotazy.
Část urbanisticko-architektonické studie (červenec 2011):
Obecné principy revitalizace vnitrobloků - Brno
Vždyť parkování by šlo vyřešit úplně jinak... Proč ne například TAKTO?
Dopis zastupitelům města Brna informující o vývoji kolem vnitrobloku Koliště 11.
Dopis hejtmanovi JMK Michalu Haškovi.
Dopis Ing. Oliveru Pospíšilovi, náměstkovi primátora města Brna pro dispozici s majetkem.
Videozáznam z jednání zastupitelstva města Brna 19.6. 2012.
Výsledek hlasování o umístění parkoviště ÚOHS na pozemku 3630 /bod 69/ na zasedání zastupitelstva města Brna 19.6.2012.
Odpověď ředitele Odboru hospodářské správy ÚOHS, JUDr. Petra Šulce na předchozí dopis.
Dopis řediteli Odboru hospodářské správy ÚOHS, JUDr. Šulcovi, v závislosti na opětovném schválení prodeje parcely č. 3630 dne 19.06.2012.
Dopis zastupitelům města Brna v reakci na jednání ZMB dne 19.6.2012.
Důvodová zpráva ke znovuschválení prodeje parcely 3630 (zasedání ZMB 19.6.2012) : K našemu překvapení rovněž obsahuje zavádějící a nepravdivé informace, které jsou v textu vyznačeny.
Dopis k rukám primátora města Brna, Bc. Romana Onderky, MBA
Doklad o pravidelné údržbě zeleně na parcele 3630
Žádost IMPS, a.s., o koupi parcely č. 3630 v roce 2003
Proti výstavbě parkoviště se postavily další z vnitrobloku : IMPS a.s a restaurace Ekvádor
Výzva k podání cenové nabídky na Zpracování kompletní projektové dokumentace parkoviště osobních automobilů

E-Mail řediteli Odboru hospodářské správy ÚOHS, JUDr. Petru Šulcovi

E-Mail 1. náměstkovi primátora města Brn Ing. Robertu Kotzianovi, PhD.
Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.u. Černá Pole
Likvidace zahrady ve vnitrobloku obytných domů a výstavba parkoviště na pozemku p.č. 3630
Pochybný prodej parcely č. 3630 za účelem výstavby parkoviště a likvidace zeleně
Nabídka odkoupení pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist