VNITROBLOK - NEDEJME SE

Přejít na obsah

Hlavní nabídka


Devastace vnitrobloku Koliště - Kpt. Jaroše

AKTUÁLNĚ

!Spustili jsme petici proti devastaci zahrady!
Petice
Petici podepsalo již 614 lidí.

Petici lze podepsat v petičních místech hl. kolem našeho vnitrobloku.
V restauacích a kavárnách na Tř Kpt. Jaroše - restaurace 1.DOUBRAVNÍCKÁ, TŘI OCÁSCI, PONAVA, kavárna MILADY, v centru pak KAVÁRNA ŠVANDA v pasáži Alfa, COPY centrum GENERAL, ul. Dvořákova, Kavárna ALFA, Kavárna TROJKA v Domě pánů z Kunštátu.
Další petiční místa budou postupně přibývat…


Vedení našeho SV Koliště 11, které se minule postavilo proti všem členům SV, a hlasovalo fakticky pro rozdělení zahrady, když nepodpořilo náš pronájem zahrady, nyní tajně a za zády členů SV odsouhlaslo stavební zásahy do přírodní zahrady majitelem sousedního areálu Ing Žákem, který o zahradu usiluje. Je to první krok, který bude znamenat porušení přírodního charakteru zahrady. Tato jednostranná investice bude také začátkem konce zahrady, jako jedinečného přírodní celku, sdíleného lidmi, nejen z našeho domu.

Je neuvěřitelné, ale již zcela zřejmé, že naše vedení SV, jako 5.kolona, “pracuje” pro souseda Ing Žáka a tedy proti zájmu ostatních členů SV. Kromě zatajování úřední korespondence pro SV, byl také vedením SV na úřady zaslán dopis, že nemáme o zahradu zájem. (Máme písemný doklad, který to potvrzuje.) Hlavním aktérem tohoto postupu je členka vedení SV Ing Šlapalová, “šedá eminence domu” a jeho faktická předsedkyně. Zvolená předsedkyně SV PaeDr. Svobodová ji však v tomto skvěle a aktivně “asistuje“. ”Věci” pro Ing Žáka jsou s těmito lidmi z našeho vedení SV a za našimi zády dojednávány přes některé, stále tytéž, konkrétní úředníky MČ Brno střed.2017

I přes velikou snahu majitele sousedního areálu zahradu získat, nyní zůstane zahrada v majetku města a my ji můžeme dál využívat, spolu s lidmi ze sousedství. Budoucnost zahrady je však stále otevřená. Bojíme se take dalších negativních stavebních zásahů souseda do zahrady, jako tomu bylo dosud, díky "vstřícnosti" některých úředníků MČ Brno střed.Přírodní zahrada, ve vnitrobloku Koliště – Kpt. Jaroše znovu v ohrožení:

O pozemek na němž leží část přírodní zahrady usiluje náš bývalý “spojenec“ z roku 2013 "v boji" o záchranu zahrady před záměrem parkoviště ÚOHS, finančník, pronajímatel a majitel sousedního, velkého, zastavěného a vyasfaltovaného areálu ve vnitrobloku. Chce využít zájmu města odkoupit jím vlastněný pozemek za Lužánkami, v zájmové oblasti města pro výstavbu stadionu. Viz jiný známý podobný případ. Místo jeho odprodeje navrhl městu směnu tohoto pozemku za kus přírodní zahrady v našem vnitrobloku.

Náš soused velmi dobře věděl a ví o našem úsilí zahradu uchránit před likvidací zástavbou nebo nevhodnými zásahy.

Snažíme se ji také udržet jako jeden celek, poslední této rozlohy (přes 1000m2) v našem vnitrobloku a zachovat její přírodní charakter. O jeho záměru, získat kus této zahrady, jsme dověděli opět zcela náhodou, když tajně do zahrady vpouštěl oknem ze svého areálu odhadce ceny pozemku. Naše následná snaha dohodnut se, byla neúspěšná. Naše nabídka spoluvlastnictví pozemku, které by dostatečně garantovalo zachování celku přírodní zahrady, byla odmítnuta.

Bylo již deklarováno rozdělení zahrady a připojení, jím takto získané, parcely k jeho areálu v sousedství. Našemu sousedovi jsme nabídli možnost přístupu na zahradu a jejího společného využití k rekreaci i v případě, že pozemek nakonec nezíská. Navrhli jsme také městu možnost občasného otevření zahrady i pro veřejnost, v rámci kulturních akcí neziskového charakteru, což už se také nyní neformálně dělo.

Osud zahrady je tedy v rukou vedení Brna, které o směně jednoho pozemku pod silnicí za kus této přírodní zahrady se vzrostlými stromy bude rozhodovat.

---------

2013

Devastace vnitrobloku Koliště - Kpt. Jaroše, likvidace zahrady a výstavba parkoviště ÚOHSZastupitelstvo Města Brna dne 3.9.2013  odhlasovalo konec záměru parkoviště ÚOHS na zahradě ve vnitrobloku Koliště-Kpt Jaroše.

Záznam jednání:
Jsme na Facebooku!


Náš prostor zůstane zelený, jenže co ostatní? Z brněnských parků a vnitrobloků budou parkoviště, varuje opozice!Likvidace zahrady a výstavba parkoviště ÚOHS je zcela v rozporu z obecnými principy pro revitalizaci vnitrobloků:

…„Vnitrobloky v centru představují jednu s posledních ploch pobytu v zeleni v městském prostoru. V ekologii města, systému sídelní zeleně jsou často poslední plošné rezervy pro zeleň. Tento fakt je přesvědčující o důležitosti zachování rekreační a pobytové funkce prostoru. Není možné navyšovat počty parkovacích míst a dodržování bilančních norem.“…
Viz:
Revitalizace vnitrobloků, OÚPR MMB

Internetová verze petice k podepsání  ZDE!
PETICI PODEPSALO JIŽ 2 205 LIDÍ,
přidejte se také.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.vnitroblok.cz/files/alternativni_umisteni_parkovani.pdf
http://www.vnitroblok.cz/files/vyjadreniUtvaruhlavnihoarchitektaohledneprodeje3630vroce2003.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Kqyxsg6hL0Y


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukázky z připravovaného dokumentu o snaze zabránit devastaci vnitrobloku
investorem a politiky města
:


http://www.youtube.com/watch?v=ekvZNk9vI90&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=dKjKDX9rDiE&feature=youtu.be


Chceme také upozornit na problém ve vnitrobloku Nové Sady-Soukenická, kde developer za podpory města, chystá zástavbu, která zlikviduje krásné udržované zahrady uvnitř tohoto vnitrobloku:


http://www.facebook.com/pages/Petice-za-záchranu-vnitrobloku-Nové-Sady-Soukenická-Bezručova-v-Brně/256017731079532
http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/lide-nechteji-dalsi-stavbu-ve-svem-vnitrobloku--930249
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/lide-se-boji-ze-hriste-a-zahrady-pohlti-beton-20120630.html


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Známý, podobný dřívější záměr politiků města a soukromého developera, který
se naštěstí nakonec nerealizoval
:


http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/jihomoravsky-kraj/95724-pod-zelnym-trhem-mohou-vyrust-garaze/

http://www.youtube.com/watch?v=ugkVedbdCOs&feature=related


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dosavadní dění kolem zahrady ve vnitrobloku:
Likvidace zahrady ve vnitrobloku a výstavba parkoviště ÚOHS


Magistrát města Brna schválil v prosinci minulého roku prodej pozemku, který je spolu s naší parcelou součástí krásné zahrady za naším domem Koliště 11. O zahradu se starali nájemníci  našeho domu od dokončení jeho výstavby v roce 1959. Na naší parcele a domě je věcné břemeno průchodu na pozemek, který má být prodán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jenž má novou budovu za zdí této zahrady a chce na pozemku vybudovat parkoviště pro své hosty a zaměstnance.

O tomto záměru jsme se dověděli zcela náhodou. Byli jsme překvapeni, že nás Magistrát neoslovil a pozemek prodává přímo jednomu zájemci. Osloveni nebyli ani další, kteří sice nemají na pozemek přístup, ale sousedí s ním. V žádosti o koupi a důvodové zprávě předložené na jednání Rady Města Brna Z6/011 je ale uvedeno, že se námi jedná a rovněž, že je pozemek neudržovaný, ačkoli se město na údržbě, spolu s námi, podílelo. V územním plánu má tato parcela funkční zařazení : sportoviště a rekreační plocha.

Zcela nepřijatelný však pro nás je záměr kupujícího ÚOHS, na zadní části zahrady vybudovat povrchové parkoviště a nesouhlasíme s ním. A to nejen proto, že zmizí další plocha zeleně ve vnitrobloku, ale auta ÚOHS budou vjíždět hluboko do zadního traktu našeho domu a dojde tak ke zvýšení dopravního ruchu se všemi důsledky pro nás, ale i pro okolní domy. Vzhledem k tomu, že před naším domem je dopravní magistrála Koliště, budeme auty prakticky obklíčeni.

Už rozšíření ÚOHS a schválení přístavby jejich nové čtyřpatrové budovy bylo velmi problematické a znamenalo likvidaci velké plochy zeleně ve vnitrobloku, ale současně také došlo ke zvýšení počtu přijíždějících a parkujících aut. Nyní by byla zabrána další plocha zeleně. Auta ÚOHS by parkovala na zahradě u našeho domu, zatímco my, kteří tady bydlíme, jsme nuceni parkovat v okolí, kde se dá. Přitom vedle budovy ÚOHS je velké vyasfaltované parkoviště, které je prakticky prázdné a nevyužité, při jehož výstavbě již bylo před lety zlikvidováno hříště s umělým povrchem. Další parkovací plochy a garáže zcela vedle hlavní budovy ÚOHS nabízí k pronájmu firma IMPS as.

Celý tento postup je příkladem špatné koncepce v oblasti výstavby a dopravy v centru města. Zástavbou vnitrobloků nebytovými budovami je zabírána a likvidována zeleň v bezprostřední blízkosti bytových domů a zároveň je přiváděna automobilová doprava do centra, a to se všemi důsledky. Přetížené komunikace, zácpy, a následný nedostatek parkovacích míst a zabírání dalších ploch i zeleně na parkování. Město dopravu do centra nereguluje, nejsou budována záchytná parkoviště v okrajových částech města, a parkování ve středu není znevýhodněno pro dojíždějící.Naopak na lidi zde bydlící není brán žádný ohled a jejich podmínky pro bydlení v centru se postupně zhoršují.

Dalším zásadním důvodem proti výstavbě parkoviště je zdroj kvalitní pitné vody na našem pozemku, a zcela určitě i na pozemku, kde má být parkoviště, na který se narazilo při hloubení vrtu pro tepelné čerpadlo.

Při výstavbě a případném provozu parkoviště by byl také ohrožen poškozením více než stoletý krásný zdravý dub, který roste právě v zadní části zahrady, kde by měl být vjezd na parkoviště.

Je přitom s podivem, že v roce 2003 město odmítlo schválit na tomto pozemku minigolfové hříště právě z důvodů likvidace zeleně, tvořící součást rekreační zóny domů před nimiž vede rušná, víceproudová silnice, a nyní hodlá povolit výstavbu parkoviště.

Ze všech uvedených důvodů je pro nás zrušení záměru výstavby parkoviště na místě zahrady zásadní. Parkování pro ÚOHS, který do vnitrobloku další automobilový provoz přivedl, lze navíc řešit využitím stávajícího (nevyužitého!!!) parkoviště rovněž v majetku města nebo i pronájmem volných parkovacích míst, která jsou nabízena.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist